"Faturaların en kolay hali"

EsilaE-FaturaE-Arşiv FaturaE-İrsaliyeE-Müstahsil MakbuzuE-Serbest Meslek MakbuzuE-DefterE-Defter SaklamaE-Gider PusulasıE-İmzaE-Fatura PosPOSTicariBulut ve YedeklemeE-Ticaret (B2C,B2B,C2C)Pazaryeri YönetimiÖn Muhasebe

E-Fatura

E-Fatura

E-Arşiv Fatura

E-Arşiv Fatura

E-Defter

E-Defter

Esila E-imza

Esila E-imza

Esila Pos

Esila Pos

E-Ticaret

E-Ticaret

Image

E-Defter Saklama ve GİB Onay

Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemesi gereğince yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL e-defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır.
Online Başvuru ile
30 Dakika sonra E-Fatura ve E-Arşiv Fatura kesmeye başlayabilirsiniz.
0
Yıllık Bilgi Tecrübesi
0
+ Mutlu Müşteri
0
Kullanım Kolaylığı
0
Ofis Lokasyonu ve 21 bayi

E-Dönüşüm Servislerimiz

E-Dönüşüm, İmzalama ve Doğrulama teknolojileri, E-Dönüşüm Platform ve Bulut servislerinin de aralarında bulunduğu konularda faaliyetlerini sürdürmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Özel Entegratör Lisansına sahiptir. E-Dönüşüm hizmet, servis ve Platform Hizmetlerini bu ruhsatlandırma çerçevesinde sürdürmektedir.
E-Fatura ve E-Arşiv Fatura

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura

Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgelerdir.
E-İrsaliye

E-İrsaliye

E-Dönüşümün bir parçası olarak uygulamaya geçilen, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliğe sahip, elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan bir uygulamadır.
E-Serbest Meslek Makbuzu

E-Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin elektronik ortamda düzenlenen,dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen elektronik belge ve raporudur.
E-Defter ve Saklama

E-Defter ve Saklama

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür.

E-Müstahsil Makbuzu

E-Müstahsil Makbuzu

Tasarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında Fatura yerine geçen, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.
E-İmza

E-İmza

Elekronik imza, başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdf, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama bütünlüğünü yasal geçerli olarak garanti etme amacıyla kullanılır.