E-Fatura

E-FATURA; değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında elektronik olarak düzenledikleri faturaları, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan sistemdir.
Image

E-Fatura Avantajları

 • Fatura basım ve gönderim masraflarında azalma
 • Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim
 • Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı
 • Hızlı mutabakat ve nakit akışı.
 • Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı
 • Uluslararası standartlara uyum
 • Hızlı uyuşmazlık çözümü
 • Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar
 • Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı

E-Fatura Doğrudan Entegrasyonu

 • Firmanın kendi bilgi işlem altyapısı ve yazılımını kullanarak ve e-faturalarını GİB’in sistemlerine direk bağlanarak gönderme/alma yöntemidir.
 • Firma başına aktivasyon, fatura gönderim / alım ve arşivleme masrafları yoktur.
 • Faturalarda, firmanın mali mührü kullanılır.
 • Firma ERP sistemi ve muhasebe programından bağımsız yapıya haizdir.
 • E-Faturanın güvenli, kapalı ve 3.kişilerle fatura bilgilerini paylaşmaksızın, GİB’e gönderilip alınmasını sağlar.
 • Grup şirket tanımlaması yapılarak, e-faturaların tek server alt yapısı üzerinden, GİB’e gönderilip alınmasını sağlar.
 • E-Defter hizmeti ile birlikte tek platform üzerinde, tüm e-dönüşüm uygulamaları bir arada verilebilir ( e-irsaliye, e-ödeme, e-denet vb)
 • Firmaya özel uygulama ve tasarım esnekliğine sahiptir. Mesela, e-fatura seri numaraları otomatik verilir.
Image
Image

E-Fatura Saklama

 • Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne Göre üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nın geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez.
 • E-Fatura, E-Fatura gönderme ve alma işleminin yanı sıra otomatik olarak gelen ve giden faturaların saklama işlemini de otomatik olarak yapmaktadır. E-Fatura saklama, Fatura Müşteri sözleşmesinde fiyat ve hizmetlere dahildir. Kanunlar gereği 10 yıl saklanması gereken e-faturalarınızı hiç bir ek ücret ödemeden dijital ortamda alt yapısında güvenle saklayabilirsiniz.

Neden E-Fatura

 • Tüm muhasebe programlarıyla uyumluluk
 • 3DS Güvenlik Sistemi ile saklama
 • Akıllı VKN ve TC Kimlik uygulaması
 • Gelen E-Faturaların ticari program stoğuna yazdırılması
 • Grup şirket ve şube tanımlaması ve tek platform yönetim yeteneği
 • Sınırsız kullanıcı tanımlama imkanı
 • İlgili alıcıya e-faturayı tekrar gönderebilme seçeneği
 • FULL TEXT Arama imkanı ile faturadaki her alanı arama
 • E-mail yoluyla süreç bildirimleri
 • Gelişmiş raporlama imkanı
 • %95 depository sıkıştırma özelliği ile e-faturaların uzun dönem arşivleme imkanı
Image