E-Defter

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür.

Format ve standartları «www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

Mevcut durumda elektronik «Yevmiye Defteri» ve «Defter-i Kebir» ile ilgili format ve standartlar belirlenmiştir.

Image

E-Defter Avantajları

Defter basım masrafı yok,

Noter onay masrafı yok,

Aylık/yıllık E-Defter onaylama masrafı yok,

Aylık/yıllık E-Defter arşiv masrafı yok,

Defter bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşma kaygısı yok.

Neden E-Defter

Deftere işlenen kayıtların doğruluğunun geriye dönük %100 garanti edilmesi,

Tüm muhasebe programlarına entegre, özelleştirilebilir süreç ve onay yönetimi,Defter kayıtlarının geldiği kaynağa otomatik ulaşabilme imkanı,

Kayıtların 3. kişilerce görüntülenmesini engelleyen, 3DS şifreleme teknolojisi ile güvenli arşivleme,

İsteğe bağlı olarak E-Defter kayıtlarını Bulut sisteminde arşivleyebilme imkanı,

Defter kayıtları arasında Tam Metin Arama özelliği ile arama yapabilme,

İleri düzey raporlama.

Image