E-imza - Elektronik İmza

Elekronik imza, başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdf, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal geçerli olarak garanti etme amacıyla kullanılır.

 

Elektronik bilgilerin bütünlüğünü ve imzalayan tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

Klasik ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

Sahte imzayı önler. Belgelerin herhangi bir tahrife uğramaksızın iletilmesini sağlar.

Image

E-İmza Avantajları

Kimlik doğrulama, veri bütünlüğü, gizlilik ve inkar edilmezlik,

Güvenli ve yasal geçerli bilgi alışverişi,

Etkin ve kolay iş akışları,

Azalan evrak gönderi giderleri,

Arşivleme tasarrufu,

Zaman tasarrufu.

Neden Esila E-İmza ?

Anında teslim

Yerinde kurulum desteği

3DS Güvenlik

VIP özel kutusunda teslim

En güvenilir e-imza sertifika alt yapısı

E-Devlet uygulamalarıyla, tüm ERP ticari yazılımlarla, EBYS ve otomasyon sistemleri ile tam uyumlu

Uluslararası standartlar ve geçerlilik

Image

E-İmza Kullanım Alanları

Ticari sicil kayıt işlemlerinde (MERSİS),

Kurumlar arası e-posta ve e-belge iletişiminde,

Yönetici ve çalışanların yasal ya da ticari öneme haiz e-posta ve e-belge gönderimlerinde,

Sözleşmelerde ve tekliflerde,

Elektronik arşivin yasal geçerli hale getirilmesinde,

E-Devlet uygulamalarında,

Bayi ağı sipariş, mutabakat ve elektronik çek, senet süreçlerinde,

Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında,

Banka ve ödeme talimatlarında,

Personel elektronik bordro gönderimlerinde,

Performans, izin, fazla mesai ve masraf gibi talep ve onay formlarında,

Toplu imzalama ihtiyaçlarında,

Şirketlerin internet sitelerinde E-İmzalı olarak yayınlamak zorunda olduğu dökümanlarda (E-Şirket). Elektronik imza bireysel olarak temin edilebileceği gibi kurumsal olarakta temin edilebilir. Her ikisinin de ortak özelliği imzanın birey üzerine kayıt olmasıdır ve tamamen bireyi hukuki olarak bağlamasıdır. Aralarındaki fark ise kurumsal imza alındığında birey sadece o kurumla ilgili konularda imza atabilir ve kurumdan ayrılırsa imzası geçersiz olur. Bireysel imza da ise birey kurumsal yada özel sınırsız alanda imza atabilir. Gümrük Bakanlıkları kurumlardan kurumsal imza talep etmektedir.